ดาวนายพราน(Orion)

posted on 21 Jun 2008 14:58 by passakron

 

กลุ่มดาวนายพราน หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนาม กลุ่มดาวเต่า หรือดาวไถ มีดาวฤกษ์สุกสว่างหลายดวง ทำให้สังเกตได้ง่าย โดยเราสามารถ เห็นกลุ่มดาวนายพรานได้นานหลายเดือน โดยเฉพาะตลอดคืนในหน้าหนาวเดือนธันวาคม ซึ่งจะขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้า ประมาณเที่ยงคืนของกลางเดือนธันวาคม

      นอกจากนี้ กลุ่มดาวนายพรานยังใช้เป็นจุดอ้างอิงในการหากลุ่มดาวอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ดาวซีริอุส (Sirius, -CMa) ซึ่งจะอยู่ในแนวเข็มขัดของกลุ่มดาวนายพราน ชี้ไปทางข้างล่าง หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้, ดาวโปรซีออน (Procyon, -CMi) ซึ่งจะอยู่ในแนวที่ไหล่ทั้งสองข้างของนายพราน ชี้ไปทางทิศตะวันออก และเมื่อนับรวมกับดาวบีเทลจุส (Betelgeuse, -Ori) ดาวทั้งสามดวงก็จะเป็น "สามเหลี่ยมหน้าหนาว" (The Winter Triangle) ซึ่งจะมองเห็นได้ตลอดฤดูหนาวนั่นเอง นอกจากนี้ กลุ่มดาวนายพราน ยังเป็นกลุ่มดาวที่กาแล็กซีทางช้างเผือก (The Milky Way) พาดผ่านอีกด้วย

       

 

       - Betelgeuse, 0.50, Red เป็นดาวฤกษ์สีแดง มีความสว่างปรากฏอันดับ 10 ของท้องฟ้า มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 0.50 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 520 ปีแสง คำว่า "บีเทลจุส" มาจากภาษาอารบิก หมายถึง "รักแร้" (Armpit of the central one) เนื่องจาก ดาวบีเทลจุส อยู่ที่ตำแหน่งไหล่ขวา ของนายพรานนั่นเอง

       - Rigel, 0.12, Blue-white เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงิน มีความสว่างปรากฏอันดับ 7 ของท้องฟ้า มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 0.12 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 900 ปีแสง คำว่า "ไรเจล" หมายถึง "ขาของยักษ์" (Giant's leg) โดยที่ดาวไรเจล อยู่ที่ตำแหน่งขาซ้ายของนายพราน

       - Bellatrix, 1.6, Blue-white เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงิน มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 1.6 โดยคำว่า เบลลาทริกซ์ หมายถึง นักรบ (Female Warrior)

 

      M42 - Nebula, 4.0 มีชื่อว่า "The Great Nebula" หรือ "The Orion Nebula" เป็นเนบิวลาเปิดที่พอจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีความสว่างปรากฏประมาณ 4.0 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 1500 ปีแสง โดยจะเห็นเนบิวลา M42 อยู่ที่ตำแหน่งปลายดาบของนายพราน (Photo by: David Malin (AAO))

      IC424 - Nebula มีชื่อว่า "Horsehead Nebula" หรือ "เนบิวลารูปหัวม้า" อยู่ใต้เข็มขัดดวงขวาสุดของนายพรานพอดี (Zeta, -Ori) ซึ่งรูปหัวม้าที่เห็น เกิดจากความมืด, แก็สและฝุ่นที่บดบังเนบิวลาที่อยู่ด้านหลัง แล้วทำให้เห็นเป็นรูปหัวม้าขึ้น เป็นเนบิวลาที่พอจะมองเห็นได้ ด้วยกล้องสองตา ดาวสว่างที่เห็นตรงมุมซ้ายล่างของภาพ คือ ดาวเซตา (Zeta, -Ori) (Photo by: David Malin (AAO))